1 października odbyły się warsztaty profilaktyczne adresowane do  uczniów klas najstarszych – siódmych i ósmych. Cyberprzemoc to różne formy agresji polegające na wyśmiewaniu, publikacji kompromitujących materiałów, zastraszaniu czy poniżaniu innych osób. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na zjawisko cybeprzemocy oraz uwrażliwienie uczniów na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim  z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców.  Uczniom zostały przypomniane reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Bądźmy ostrożni w sieci !

mgr Marta Słoma

Warszaty z policjantami – Cyberprzemoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *