Dzień dobry, miło nam jest poinformować, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłosiło Turniej Słowa 2021 ”DZIECI MAJĄ GŁOS ” i to właśnie w naszym Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie możecie Państwo zgłosić się na eliminacje wstępne! Turniej odbędzie się 25.05.2021 (wtorek). Natomiast zgłoszenia można nadsyłać do nas, do 18.05.2021 (wtorek). W zał. przesyłamy również, potrzebne do tego zgłoszenia. Wszelkich informacji dot. turnieju udzieli Państwu Agnieszka Hoffmann lub Ewelina Olejniczak-Muzioł pod nr. te. 513-141-122 

Serdecznie zapraszamy!

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie

ul. Główna 35 

89-520 GOSTYCYN

NIP: 561-14-38-113

REGON: 092913200

Kontakt:

nr tel. 52 3346153

nr kom. 513 141 122

TURNIEJ SŁOWA 2021 „DZIECI MAJĄ GŁOS.”
REGULAMIN Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy;
TERMIN I MIEJSCE – KWALIFIKACJE WSTĘPNE
Osoby chętne do wzięcia udziału w Turnieju Słowa muszą przejść eliminacje wstępne, które odbędą się w wyznaczonych ośrodkach, w terminach przez nie ustalonych. Młodzi ludzie zainteresowani wydarzeniemwybierająsobiejedenzdziewięciuwymienionychośrodków(najlepiej najbliższy) i zgłaszają u nich swoją chęć uczestnictwa.
Organizatorzy eliminacji wstępnych:

 1. Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią;
  termin eliminacji: 12.05.2021
 2. Soleckie Centrum Kultury, ul. Gen. S. „Grota” Roweckiego 1, 86-050 Solec Kujawski;
  termin eliminacji: 18.05.2021
 3. Mogileński Dom Kultury, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1, 88- 300 Mogilno;
  termin eliminacji: 20.05.2021
 4. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul T. Kościuszki 4, 89- 400 Sępólno Krajeńskie
  termin eliminacji :18.05.2021
 5. Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno;
  termin eliminacji: 18.05.2021
 6. Dom Kultury w Golubiu Dobrzyniu, ul. Hallera 13, 87- 400 Golub-Dobrzyń;
  termin eliminacji: 14.05.2021
 7. Miejskie Centrum Kultury w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno;
  termin eliminacji: 26.05.2021
 8. Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno;
  ORGANIZATOR GŁÓWNY:

termin eliminacji: 24.05.2021

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, ul. Główna 35, 89-520 Gostycyn;
  termin eliminacji: 25.05.2021
  Inne, chętne, mniejsze ośrodki pragnące wziąć udział w przedsięwzięciu, mogą organizować własne eliminacje wstępne, jednak po ogłoszeniu swojego werdyktu nie przesyłają określonej w regulaminie liczby zwycięzców do Głównego Organizatora: Kujawsko –Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, tylko najpierw do jednego z dziewięciu wymienionych Organizatorów etapu wstępnego (najlepiej najbliższego).
  TERMIN I MIEJSCE- ETAP WOJEWÓDZKI
  Finał Turniej odbywać się będzie w dniach 17-19 czerwca 2021 r. w Kujawsko- Pomorskim Centrum Kultury W Bydgoszczy ( pl. Kościeleckich 6)
  Początek- g. 9.00
  CELE
 • zachęcanie dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy twórczej, której tworzywem jest słowo;
 • popularyzacja polskiej i światowej literatury dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym
  uwzględnieniem utworów poetyckich poprzez zachęcanie do poszukiwań repertuarowych;
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi ze
  wskazaniem na takie formy jak recytacja oraz sztuki plastyczne (ilustracja);
 • zainteresowanie najmłodszych sztuką recytacji, jako szczególną formą pielęgnacji ojczystego
  języka polskiego, a tym samym dbałość o kulturę i estetykę „żywego słowa”;
 • konfrontacja osiągnięć twórczych i wymiana doświadczeń artystycznych w województwie
  kujawsko-pomorskim;
  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
  Turniej obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko – pomorskie i ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych.
  Turniej Słowa obejmuje dwie różne formy artystycznego wyrazu: A – Turniej Recytatorski
  B – Turniej Ilustratorski
  A. Turniej Recytatorski
  Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy korzystając z dowolnie

wybranej literatury polskiej i światowej opublikowanej w książkach lub uznanej prasie literackiej. Jeżeli wiersz jest długi, można przedstawić jego fragment.
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
Podczas trwania Turnieju obowiązuje ten sam tekst – od eliminacji po finał. Wykonawcą jest jedna osoba. Nie może to być duet, grupa dzieci czy też mały zespół teatralny.
W formule Turnieju nie mieści się monodram. Tego rodzaju propozycje sceniczne będą mile widziane w innych organizowanych przez nas konkursach.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy dobór repertuaru. Musi być on zgodny z wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać możliwości odtwórczych młodego człowieka. Najlepiej poruszać się w obszarze autentycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej.
W odniesieniu do formy prezentacji, preferowane będą propozycje skupione na słowie mówionym. Prosimy nie stosować zabiegów teatralizacji.
B. Turniej Ilustratorski
Uczestnik tego Turnieju proponuje jedną lub maksymalnie trzy prace plastyczne wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie, będące ilustracjami wierszy lub prozy dziecięcej lub młodzieżowej.
Prace mogą dotyczyć jednego lub kilku utworów. Prosimy na odwrocie umieścić imię i nazwisko autora pracy oraz tytuł i autora tekstu literackiego.
Prace należy najpierw dostarczyć do organizatorów eliminacji wstępnych, gdzie poddane będą wstępnej weryfikacji.
Wybrane prace trafią do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i tam będą ostatecznie ocenione i nagrodzone. Najciekawsze z nich wyeksponujemy na wystawie towarzyszącej finałowi Turnieju.
Autorzy tych prac odbiorą nagrody osobiście w czasie finału.
Uwaga! Prace niepodpisane nie będą brane pod uwagę.
Uwaga!
Oba Turnieje przeznaczone są dla wszystkich kategorii wiekowych.
Ten sam uczestnik może przystąpić jednocześnie do Turnieju Recytatorskiego i Ilustratorskiego. Jeżeli uczestnik przystępuje do Turnieju kolejny raz, prezentowany przez niego repertuar/praca plastyczna musi być inny/inna niż we wcześniejszych edycjach Turnieju.
Uczestnik może reprezentować tylko jedną instytucję.

Aby zgłosić swój udział, należy pobrać i wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i dostarczyć do jednego z wyznaczonych ośrodków.
Ta sama Karta Zgłoszenia obowiązuje na wszystkich etapach Turnieju.
Jury organizatorów eliminacji wstępnych typuje do udziału w finale Turnieju Słowa zarówno Recytatorskim, jak i Ilustratorskim od jednego do trzech wykonawców z każdej grupy wiekowej (trzy osoby z kl. I-III, trzy osoby z kl. IV-VI oraz trzy osoby z grupy kl. VII-VIII).
Organizatorzy etapu wstępnego przesyłają na eliminacje wojewódzkie karty zgłoszenia zwycięzców do dnia 28.05.2021 r. na adres mail: wioleta.gorska-nowik@kpck.pl;
W sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora Głównego Turnieju.
JURY, NAGRODY

 • Prezentacje finałowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Głównego
 • Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców i obejrzeniu nadesłanych prac plastycznych, Jury przyzna wyróżnienia i nagrody rzeczowe w dwóch odrębnych kategoriach prezentacji (recytacja i ilustracja) zachowując jednocześnie podział na trzy kategorie wiekowe.
  FINAŁ
  Finał TURNIEJU SŁOWA „DZIECI MAJĄ GŁOS” odbędzie się w trzech turach: 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 18 czerwca 2021 r. (piątek) – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  19 czerwca 2021 r. (sobota) – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.
  Prezentacje będą miały miejsce w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.
  ORGANIZATOR GŁÓWNY TURNIEJU
  Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy
  plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz tel. 52 585 15 01–03
  fax 52 585 15 00 sekretariat@kpck.pl Dodatkowe informacje na: www.kpck.pl
  Informacji udziela
  Wioleta Górska- Nowik wioleta.gorska-nowik@kpck.pl; tel. 691072211

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *