W tym roku szkolnym do konkursu Kangur Matematyczny przystąpiło z naszej szkoły 28 uczniów z klas – od II do VII Szkoły Podstawowej. Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy, każda pisała w innej sali na różnych piętrach. Żaczki w sali nr 6, Maluchy w sali nr 12, grupa Beniamin i Kadet w sali 27. To może w tym początkowym o naszych uczniach. Pierwotnie konkurs miał odbyć się 18 marca, z uwagi na pandemię zostal przeniesiony na 22 kwietnia.

Wyniki szkoła otrzyma najprawdopodobniej pod koniec roku szkolnego. 

Szkolnym Koordynatorem konkursu jest Pani Aleksandra Grubczak. 

Zasady i cel Konkursu 

  Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy: 

Żaczek klasy 2 szkół podstawowych; 
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych; 
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych; 
Kadet klasy 7 i 8 szkół podstawowych; 
Junior kklasy I i II liceów i techników, 
klasy I, II i III szkół branżowych; 
Student klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich. 

    Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 

    Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. 

Konkurs „Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. 

Każdy z uczestników Konkursu 
Kangur Matematyczny 2021 
otrzyma jeden z wariantów 
układanki przestrzennej w formie breloczka. 

    Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem. 

https://www.kangur-mat.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *