Konkurs Fotograficzny na temat praw dziecka: „MAM PRAWO DO…”.

Szkoła Podstawowa w Kęsowie ogłasza Konkurs Fotograficzny na temat praw dziecka: „MAM PRAWO DO…”. Czekamy na Wasze zdjęcia, które będą Waszą interpretacją wybranych praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

WARUNKI KONKURSU:

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Kęsowie im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego

Koordynator konkursu: Nauczyciel Wychowania Fizycznego: Katarzyna Bałazy

Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły w trzech kategoriach:

Klasy: 0-3

Klasy: 4-8

Terminy: Nadsyłanie prac do: 09.05.2021 r.

Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 12.05.2021 r.

Osoby zakwalifikowane do wystawy na stronie internetowej szkoły i laureaci konkursu powiadomieni zostaną drogą mailową.

Zgłoszenia:

W konkursie mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych.

Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.

Zgłoszenia należy nadsyłać na portal TEAMS do Nauczyciela Katarzyny Bałazy. Wiadomość powinna zawierać zgłaszane prace, wypełnioną i podpisaną metryczkę pracy oraz zgodę na udział w formie pdf lub skanu. W temacie maila należy wpisać: : „MAM PRAWO DO…”. (wydrukuj i podpisz poniżej stronę nr 2)

http://spkesowo.pl/wp-content/uploads/2021/04/KONKURS-PRAWA-DZIECKA-REGULAMIN-I-ZGODA-NA-UDZIAL.docx

Termin nadsyłania prac: 09.05.2021 r.

Wymagania techniczne: Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace w postaci: – plików cyfrowych JPEG.

Jury: Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.

Nagrody:

Dla autorów najwyżej ocenionych prac w dwóch kategoriach wiekowych organizator przewidział nagrody rzeczowe.

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac: Wystawa będzie prezentowana na stronie internetowej szkoły.

Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu (publikacja wyników) organizowanego przez Zespół Szkołę Podstawową w Kęsowie zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach promocyjnych przez Szkołę Podstawową w Kęsowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *