Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Prace są pomysłowe, a ekodziałania warte naśladowania.

                                                                                                                      Grażyna Paszul

https://spkesowo-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/skawulka_spkesowo_pl/EQ4ovUe94vtGuw5TKUymUjEB5HcFQN5zjdmlDJ6RZOoWaA?e=2FEKmV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *