ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego powrotu naszym uczniom do szkoły przedstawiamy „Procedury” i „Zasady bezpieczeństwa” obowiązujące w Szkole Podstawowej im. ks. Kan. J. Swobodzińskiego w Kęsowie.