Ewa Rydel – historia, język polski i WOSAlina Sankowska-Kensik – edukacja
wczesnoszkolna
Bartosz Babiński – wychowanie fizyczneMirosław Bałazy – informatyka, wf, EdB
Aleksandra Romanowicz – zastępca dyrektora,
język niemiecki
Aleksandra Grubczak – fizyka i matematyka
Renata Malinowska – pedagog,
nauczyciel świetlicy
Magdalena Weltrowska – logopeda
Katarzyna Bałazy – wychowanie fizyczne