Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 1 marca 2022 roku rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne do
oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w
Kęsowie.
W dniach od 1 do 18 marca 2022 roku prosimy o złożenie wniosku lub zgłoszenia o przyjęcie dziecka
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych po uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 31 marca 2022.
Uwaga! Wnioski i dokumenty możecie Państwo pobrać klikając w zamieszczone poniżej linki lub w sekretariacie
szkoły.
Wnioski można składać:
• drogą elektroniczną zskesowo@op.pl
• drogą pocztową
• osobiście w sekretariacie szkoły
Serdecznie zapraszamy!!

pismo przewodnie rekrutacja 2022.pdf

kryteria rekrutacji 22.pdf

Wniosek do oddziału przedszkolnego – załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1- załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY DZIECKA Z POZA OBWODU- załącznik nr 3 (1)

Procedury rekrutacyjne 2022.pdf