Patron Szkoły

W dniu 22 marca 2014r. odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Patronem został wybrany ks. kanonik Józef Swobodziński. 

” Dla Boga i człowieka” – życie i posługa ks. kanonika
Józefa Swobodzińskiego

1. Krótka biografia

Śp. ks. JÓZEF SWOBODZIŃSKI urodził się 6 lipca 1921 w Wałyczu, w rodzinie robotnika rolnego Ignacego i Joanny Gwizdalskiej.
W rodzinie było ośmioro dzieci.(ks. Józef, Jadwiga, Irena, Teresa, Ambroży, Edmund, Hilary, Salomea) Ochrzczony został trzy dni później w kościele parafialnym Wąbrzeźnie. Komunię św. przyjął w Radowiskach oraz 21 października 1932 sakrament bierzmowania z rąk ks. Sufragana Konstantyna Dominika.
Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Małych Radowiskach. W roku 1936 wstąpił do Publicznej Szkoły Powszechnej w Wąbrzeźnie. W roku 1937 ukończył w Państwowym Gimnazjum w Wąbrzeźnie klasę pierwszą. Z powodu trudnych warunków materialnych przerwał naukę i dopiero w 1939 ukończył klasę drugą. Naukę w Gimnazjum Humanistycznym w Wąbrzeźnie przerwał wybuch wojny w 1939 r.
Podczas okupacji pracował 5 lat przymusowo w Plebance.
(„Byłem robotnikiem rolnym i poznałem, co to bezprawie i wyniszczająca, mordercza praca. To mnie zahartowało. Musiałem być twardy, bo inaczej bym tego nie przeszedł. Deszcz czy słońce szliśmy w pole.”)
10 lipca 1946, po ukończeniu Państwowego Liceum Humanistycznego w Wąbrzeźnie, zdał egzamin dojrzałości.
Z dniem 19 sierpnia 1946 rozpoczął studia filozoficzno- teologiczne w Pelplinie. Okres seminaryjny wspomina bardzo miło.” Czas podzielony był na naukę i modlitwę ale znaleźć można było na ulubioną lekturę i studenckie harce.”
Z rąk biskupa chełmińskiego Kazimierza J. Kowalskiego przyjął święcenia diakonatu 29 czerwca 1950 i 23 grudnia 1950 święcenia prezbiteriatu.
Posługę duszpasterską rozpoczął 1 stycznia 1951 jako wikariusz parafii Świecie. Ponadto był kapelanem w trzech szpitalach i katechetą w trzech szkołach. Był też wikariuszem w Sępólnie Krajeńskim, wikariuszem ekspozytem w parafii Łopatki. W grudniu 1962r. został proboszczem parafii Jeleńcz-Kęsowo na 33 lata.
Z dniem 1 lipca 1995 roku przeszedł na emeryturę
5 czerwca 1970 biskup chełmiński Kazimierz J. Kowalski mianował go radcą duchownym ad honores.
1 lipca 1996 z uwagi na zły stan zdrowia został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii Jeleńcz- Kęsowo i przeniesiony w stan spoczynku.( ks. kanonik osiągnął wiek kanoniczny 75 lat i mógł się zwrócić do ks. Biskupa z prośbą o przejście na emeryturę)
29 czerwca 1996 biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga przyznał mu tytuł
” Kanonika Honorowego.” z prawem noszenia stroju kapelanów honorowych Ojca Świętego.
Ks. Kan. Józef Swobodziński zmarł 23 kwietnia 2012r.
Uroczystej Mszy św. pogrzebowej w kwietnia w kościele w Kęsowie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Inf. Stanisław Grunt. Obecnych było 50 kapłanów.
Po Mszy św. odprowadzono zmarłego na cmentarz parafialny w Jeleńczu i złożono do grobu.
Ks.kan. był przykładem prawego życia, kapłana,a życzliwość i dobra nigdy nie brakło mu mimo choroby wieku i trudu życia

Msze Święte i kazania.

Ksiądz kanonik odprawiał msze święte wolno z wielkim skupieniem i powagą. Każde słowo modlitwy wypowiadał wyraźnie z namaszczeniem , przeżywając jego sens , co skłaniało modlących się wiernych do większego skupienia się podczas mszy świętej. Głosił przepięknie kazania , które dotykały wszystkich aspektów życia człowieka , skłaniały do zastanowienia się nad własnym postępowaniem. W słowie Bożym starał się naświetlić problem , odwołując się do ewangelii przypadającej na daną niedzielę i przetworzyć go na współczesne czasy oraz wskazać drogę jak postępować w duchu ewangelii. Twierdził , że kazanie nie powinno być długie , a wierni powinni zapamiętać jedno podsumowujące i pouczające zdanie. Ksiądz kanonik głosił kazanie z pamięci , nie przygotowywał ich na piśmie podpierał się jedynie krótkim wypunktowanym konspektem.

Nauka religii

Od 1962r do 1990r. nauka religii odbywała się w sali katechetycznej, która mieściła się w niewielkim pomieszczeniu w plebanii przy kościele w Kęsowie. Wyposażenie sali było skromne: długie kilkuosobowe ławki, kilka stolików uczniowskich, biurko, tablica, krzyż na ścianie i tablice poglądowe. Każda klasa od I do VIII na katechezę uczęszczała raz w tygodniu po skończonych lekcjach w szkole. Od 1990r do 1996r. ksiądz kanonik uczył religii w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kęsowie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdej klasie. Razem wszystkich było ponad półtora etatu. Ks. Kanonik uczył również religii w Przedszkolu w Kęsowie, które mieściło się w pałacu w centrum wsi. Taka sytuacja trwała aż do momentu przyjścia do pracy pani katechetki.