Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Paulina Woźniak VIA